Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έξι (6) μέλη και έχει με εντολή της Γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με το καταστατικό πλήρεις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τις αποφάσεις της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα σύνθεσή του, αποτελείται από:

  1. Νικολούζο Κωνσταντίνο, Πρόεδρος Δ.Σ.
  2. Βλάχο Σωτήρη, Μέλος Δ.Σ
  3. Γκούση Κωνσταντίνο Μέλος Δ.Σ
  4. Κορωνάκη Βασίλη, Μέλος Δ.Σ
  5. Παληκύρα Δημήτριο, Διευθύνων Σύμβουλος
  6. Σερεμέτη Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ

οι οποίοι πλέον εκπροσωπούν νόμιμα με υπογραφή τους την εταιρεία.