Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ) λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία από τον κορωνοϊο και για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας.

H επικοινωνία για οποιαδήποτε θέμα, θα είναι ηλεκτρονική ή τηλεφωνική. Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: agrok@otenet.gr με κοινοποίηση στα:theopaplos@gmail.com, anioneirini@gmail.com, nataliavlachou@gmail.com,  ekremon@gmail.com. Τηλέφωνα 2661082037 ώρες: 9:00 – 12:00 και 2661044263 ώρες 12:00 με 15:00 , ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή.

Η παράταση της 1η πρόσκληση του leader για τις προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα είναι δεδομένη. Εξαιτίας όμως των ειδικών συνθηκών που διανύουμε δεν γνωρίζουμε την διάρκεια της παράτασης. Σε κάθε περίπτωση θα αναρτηθεί στο site.