H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER , στη συνεδρίασή της με αριθ. πρακτικού 16/30-4-2020, έλαβε απόφαση για την παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020,.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ως η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020 (30/6/2020) και ώρα 15:00.

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ τότε μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασης του.Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης.

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:», στη διεύθυνση 1η Πάροδος Αλ. Δεσύλλα 10, Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 11/3/2020 (13:00)

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 30/6/2020 (15:00)