Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΑΝΙΟΝ  –, τροποποιεί την υπ’ αριθμ.  12687/22-12-2021 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Οι αλλαγές που αφορούν την 1η τροποποίηση, είναι οι εξής :

  • Προσθήκη επιλέξιμων ΚΑΔ – Παράρτημα ΙΒ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ Κ.Ε.
  • Τροποποίηση Υποδειγμάτων Προϋπολογισμού VI καθώς η συνάρτηση που υπολογίζει αυτόματα το ΦΠΑ είναι λάθος.
  • Τροποποίηση του κεφαλάιου  8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,  σημείο Β  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1407/2013 (de minimis).

διαγράφεται η ακόλουθη παράγραφος :

προμήθεια σκαφών θαλάσσης για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού.

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά σκάφους παντός τύπου.

  • Τροποποίηση του κεφαλάιου  3 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,  σημείο Β  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1407/2013 (de minimis).

Τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος

•  Εκσυγχρονισμός Υποδομών  διανυκτέρευσης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/25-11-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά εκσυγχρονισμοί ενοικιαζόμενων δωματίων, camping  και ξενοδοχείων έως 30 δωματίων.  Επιτρέπεται η ίδρυση τουριστικού καταλύματος, μόνο εάν αφορά σε τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει.

αντικαθίσταται ως εξής

Εκσυγχρονισμός Υποδομών  διανυκτέρευσης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/25-11-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν εκσυγχρονισμοί ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων , camping , ξενοδοχείων έως 30 δωματίων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με ελάχιστες δύο ανεξάρτητες κατοικίες .  Επιτρέπεται η ίδρυση τουριστικού καταλύματος, μόνο εάν αφορά σε τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει.

       Τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος :

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν  θα αφορούν αποκλειστικά ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping  και μικρά ξενοδοχεία έως 30 δωμάτια. Αποκλείονται τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

αντικαθίσταται ως εξής

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν  θα αφορούν ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα , camping ,  μικρά ξενοδοχεία έως 30 δωμάτια και τουριστικές  επιπλωμένες  κατοικίες με ελάχιστες δύο ανεξάρτητες κατοικίες .