Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση για την υποβολή προτάσεων στη δράση “Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας” έως τις 01/04/2022, ώρα 15:00 στο πληροφοριακό σύστημα.