ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014- 2020» , ΕΤΘΑ

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ. Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των […]