ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

https://remaco.limesurvey.net/362531?lang=el

Φόρμα Εκδήλωσης Επενδυτικού Ενδιαφέροντος / Πρόταση Έργου για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Κέρκυρας, Λευκάδας & Παξών της προγραμματικής περιόδου 2023-2027

Η ΑΝΙΟΝ ΑΕΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με τους ΟΤΑ των Π.Ε Κέρκυρας και Λευκάδας, βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος LEADER για την προγραμματική περίοδο 2023-2027. Για την εκπόνηση και υιοθέτηση του τοπικού προγράμματος θα αναπτυχθεί ευρεία διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ και φορείς τους, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων), αλλά και τους πολίτες της περιοχής. Για το λόγο αυτό, καλούμε τους υποψήφιους επενδυτές (φορείς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), να εκδηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον για παρεμβάσεις/έργα δημοσίου, συλλογικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα, συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες. Μέσω αυτής της διαδικασίας προσδοκούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και απόψεις για τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες και τους τομείς επενδυτικού ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, καθώς και τους αναγκαίους κατά περίπτωση οικονομικά πόρους.

Συμπληρώσετε την παρακάτω Ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Επενδυτικού Ενδιαφέροντος/ Πρόταση Έργου Ιδιωτικού, Δημόσιου & Συλλογικού χαρακτήρα που ακολουθεί.

Στην ηλεκτρονική φόρμα, παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσής της και επιμέρους παραπομπές με ενδεικτικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που ενισχύονται.

Για αναλυτική ενημέρωση της Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.