Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, η Α’ Φάση Διαβούλευσης για το νέο τοπικό πρόγραμμα Leader 2023-2027, που διοργανώθηκε από την Ανιόν στη Κέρκυρα χθες 23/01/2023 στα γραφεία του ΤΕΕ και παρουσίασε ο Πρόεδρος ΔΣ, κος Ι. Τρεπεκλής, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Θ. Παπαβλασόπουλος και η πολιτικός μηχανικός, κα Ν. Βλάχου.

Παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κος Κ. Ζορμπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης υπαίθρου, κος Ι. Αρμενιάκος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Ν. Μουζακίτης οι Αντιδήμαρχοι: του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων κ. Π. Βαρούχας και Δ. Κατέχης, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κ. Χ. Κουτσούρης, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας κ. Σ. Ανδριώτης, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής κ. Κ. Ασπιώτης, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ι.Ν. του ΤΕΕ κ. Ι. Μεταλληνός,  εκπρόσωποι άλλων Συλλογικών Φορέων, Πολιτιστικών Συλλόγων,  Σωματείων, μελετητικών γραφείων, μέλη του ΤΕΕ καθώς και ενδιαφερόμενοι. Έγινε ουσιαστική συζήτηση η οποία περιελάμβανε:

  • Την αποτύπωση των αναγκών του νησιού και το πώς το Leader , ως χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να συνδράμει στην ενίσχυση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.
  • Τη συνοπτική περιγραφή των ενισχυόμενων δράσεων ανά θεματική ενότητα
  • Την μεθοδολογία κατάρτισης των πινάκων (SWOT) Δυνατότητες-Αδυναμίες, Προκλήσεις-Απειλές, βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι προτεραιότητες.
  • Τον σχεδιασμό περαιτέρω βημάτων διαβούλευσης μέσα από στοχευμένες θεματικές συναντήσεις, (ενδεικτικά Τουρισμός, Αγροτική Μεταποίηση, Περιβάλλον, Έξυπνα Χωριά, Κοινωνική Ένταξη κ.ά)

Η επόμενη συνάντηση-διαβούλευση πρόκειται να λάβει χώρα την Τετάρτη 01/02/2023 ανάμεσα στους Δήμους και την Περιφέρεια με αφορμή και την προκηρυχθείσα ΓΣ της ΑΝΙΟΝ.