Ενδεικτικά επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»

 

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης εκμετάλλευσης κτήματος για διοργάνωση εκδηλώσεων με διακριτικό τίτλο Κτήμα Cantoni , Κέρκυρα

 

Επισκευή μετατροπή παραδοσιακής υφιστάμενης οικοδομής σε κατάλυμα» Παλιά Περίθεια, Κέρκυρα

 

 

Ιδρυση εργαστηρίου κεραμικών «Πηλότεχνο» , Λευκάδα