Εκδήλωση ενημέρωσης για CLLD 2014-2020, Επιμελητήριο Κέρκυρας

 

Εκδήλωση – διαβούλευση, Άγιος Ιωάννης, Κέρκυρα

 

Εκδήλωση – διαβούλευση, Άγιος Ματθαίος, Κέρκυρα

 

Εκδήλωση – διαβούλευση, Βελονάδες, Κέρκυρα

 

Εκδήλωση – διαβούλευση, Θινάλι, Κέρκυρα

 

Εκδήλωση – διαβούλευση, Καρυά, Λευκάδα