ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ) λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία από τον κορωνοϊο και για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας. H επικοινωνία για οποιαδήποτε θέμα, θα είναι ηλεκτρονική ή τηλεφωνική. Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: agrok@otenet.gr με […]