Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή πρότασης στην 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα διευκρινιστικά έγγραφα με τίτλο ΄΄Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του ΄΄χαρακτήρα κινήτρου΄΄ του Καν Ε.Ε. 651/2014.