Skip to main content

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Δ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΑΝΙΟΝ  –, τροποποιεί την υπ’ αριθμ.  12687/22-12-2021 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και […]

Διαβάστε το άρθρο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ LEADER/CLLD 2014-2020 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ καθώς και της ολοκλήρωσης του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο […]

Διαβάστε το άρθρο

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας 1ης Πρ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Ιόνιων Νήσων Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Έπειτα από την υποβολή αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 34/03-12-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5.2 της πρόσκλησης. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ των προτάσεων είναι η Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, […]

Διαβάστε το άρθρο

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή προτάσεων σ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER / CLLD της ANION OTA Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014, όπως ισχύει. Τον Κανονισμό (ΕΕ) […]

Διαβάστε το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Τ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  που εδρεύει στην οδό 1η πάροδος Αλέξανδρου Δεσύλλα 10, 1ος όροφος (Γαρίτσα), 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος  CLLD περιόδου 2014 – 2020, μετά από την με αριθμό 108/15-07-2021 απόφαση του Δ.Σ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη […]

Διαβάστε το άρθρο
 
Font Resize