Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να προχωρήσουν οι δικαιούχοι στα αιτήματα πληρωμής. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ. Θα βρείτε επίσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστούν για τα αιτήματα πληρωμής, αιτήματα προκαταβολής κλπ.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, στο 2661082037 και στο email: 2020anion.org@gmail.com.