Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ,ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης

του Τοπικού Προγράμματος Κέρκυρας – Λευκάδας LEADER/CLLD, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ενημερωτική δημόσια εκδήλωση, που αποτελεί και την Α’ Φάση της διαβούλευσης για τους στόχους και τις κατευθύνσεις του νέου τοπικού προγράμματος LEADER με θέμα:

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (προσέγγιση LEADER) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027»

Θα ακολουθήσει σε επόμενο χρόνο νέα συνάντηση-διαβούλευση που θα εξειδικεύει τους άξονες και τις προτεραιότητες όπως θα έχουν προκύψει κατά την Α’ Φάση, με ευρύτερο κύκλο συμμετεχόντων και με στόχο την ενημέρωση- ευαισθητοποίηση όλων των προσώπων και φορέων που δυνητικά αποτελούν τους αποδέκτες των ενισχύσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 05/12/2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας (Σικελιανού και Σβορώνου 1) και ώρα 18.00 μμ. Η παρουσίαση θα γίνει από στελέχη της ΑΝΙΟΝ και θα γίνουν τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των προσκεκλημένων φορέων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ιωάννης Τρεπεκλής