Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, η Α’ Φάση Διαβούλευσης για το νέο τοπικό πρόγραμμα Leader 2023-2027, που διοργανώθηκε από την Ανιόν στη Λευκάδα στις 05/12/2022και παρουσίασε ο Πρόεδρος ΔΣ, κος Τρεπεκλής, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Παπαβλασόπουλος και η πολιτικός μηχανικός, κα Βλάχου.

Παρόντες ο Δήμαρχος Λευκάδας, κος Καλός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κος Κτενάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης υπαίθρου, κος Αρμενιάκος, Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου καθώς και εκπρόσωποι άλλων Συλλογικών Φορέων, πολιτιστικών συλλόγων και Σωματείων. Έγινε ουσιαστική συζήτηση για την αποτύπωση των αναγκών του νησιού και το πώς το Leader , ως χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να συνδράμει στην ενίσχυση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Την Τρίτη, 06/12/2022, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Λευκάδας, κο Καλό, τον Αντιδήμαρχο, κο Ζουριδάκη και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της ΑΝΙΟΝ, για την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Δήμου Λευκάδας στο Τ.Π. LEADER 2014-2020, αλλά και για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης και Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος, 2023-2027, που πρόκειται να διεκδικήσει η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, που θα εμπεριέχει το νησί της Λευκάδας.

Στη Λευκάδα θα ακολουθήσει και Β’ φάση διαβούλευσης, ανοιχτή στο κοινό, όπου θα παρουσιαστούν οι άξονες προτεραιότητας και οι δράσεις που δύναται να ενισχυθούν από το νέο Τοπικό Πρόγραμμα.

Η επόμενη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.