Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Κέρκυρας – Λευκάδας LEADER/CLLD, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ενημερωτική δημόσια εκδήλωση, που αποτελεί Ειδική Θεματική διαδικασία Διαβούλευσης με θέμα:

 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (προσέγγιση LEADER) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027-Ειδική Θεματική Ημερίδα για το Τουριστικό Προϊόν»

Θα ακολουθήσει σε επόμενο χρόνο νέα συνάντηση-διαβούλευση που θα εξειδικεύει τους άξονες και τις προτεραιότητες όπως θα έχουν προκύψει κατά την Α’ Φάση, με ευρύτερο κύκλο συμμετεχόντων και με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση όλων των προσώπων και φορέων που δυνητικά αποτελούν τους αποδέκτες των ενισχύσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Π.Ε.Δ.Ι.Ν, Λ. Αλεξάνδρας 13Α 1ος όροφος την Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 12.00 μ. Η παρουσίαση θα γίνει από στελέχη της ΑΝΙΟΝ και θα γίνουν τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των προσκεκλημένων φορέων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ιωάννης Τρεπεκλής