Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Κέρκυρας – Λευκάδας LEADER/CLLD, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ενημερωτική δημόσια εκδήλωση που αποτελεί Ειδική Θεματική διαδικασία Διαβούλευσης με θέμα:

 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (προσέγγιση LEADER) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027- Ειδική Θεματική Ημερίδα για το Τουριστικό Προϊόν»

Θα ακολουθήσει σε επόμενο χρόνο αποστολή ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση από μέρους των συμμετεχόντων της SWOT Analysys και του «Πίνακα Αναγκών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 23/3/2023 και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λευκάδας –  Διοικητήριο  στον 1ο όροφο (Αντωνίου Τζεβελέκη – Λευκάδα).Η παρουσίαση θα γίνει από στελέχη της ΑΝΙΟΝ και θα γίνουν τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των προσκεκλημένων φορέων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ιωάννης Τρεπεκλής