ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΑΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ”