Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει την έγκριση του νέου Τοπικού Προγράμματος Leader της προγραμματικής περιόδου 2023-2027, ύψους 4.720.000,00 € για την περιοχή παρέμβασης Κέρκυρας – Λευκάδας!

Αναμένεται η δημοσίευση του νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε μέσα στο 2024 να βγουν οι εξειδικευμένες προσκλήσεις από την ΑΝΙΟΝ για Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Για τον χαρακτήρα και τις υποπαρεμβάσεις των προσκλήσεων θα υπάρξει ευρύς διάλογος με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς Φορείς, καθώς και ενημερωτικές εκδηλώσεις. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του Leader, όπως και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ σύντομα θα υπάρξει και η έγκριση του τοπικού προγράμματος Leader Αλιείας (ΠΑΛΥΘ 2021- 2027), που θα ανήκει σε ξεχωριστή πρόσκληση.

https://www.minagric.gr/2013-04-05-10-13-09/ministry-example/ypaat-grafeio-typou/deltiatypou/15583-dt201123?fbclid=IwAR3XRciWll2AO8fuhYoMmZkvxbm4JKVzWScmyRkYqBNjj4p-yHUfcyF9cgQ