Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια:

Επιτόπιας Επαλήθευσης στην πράξη «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ» με ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS): 5198029 και δικαιούχο Κωνσταντίνα Στεφανίδου , η οποία έχει ενταχθεί στην Προτεραιότητα 4 « Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

 

Ειδικότερα, η επιτόπια επαλήθευση αφορά αιτήματα πληρωμής της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Ενοικιαζομένων Δωματίων»

  1. Το έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:
  • της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της αντίστοιχης Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.
  • της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος σχετικά με την φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης
  • της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας
  1. Το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης θα ολοκληρώσει το έργο του με την σύνταξη Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης.

Συνημμένο: 2η απόφαση ΟΕΕ Στεφανίδου Κωνσταντίνα

am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.