Ιστορικό

Η ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ την περίοδο 2007-2013 συντόνισε, παρακολούθησε και υλοποίησε δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Προσέγγιση Leader) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με στοιχεία εφαρμογής/υλοποίησης που παρουσιάζονται στον πίνακα:

Στοιχεία υλοποίησης τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ (σε Δημόσια Δαπάνη)
Συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων, εκτός των λειτουργικών δαπανών, του Τ.Π. μέχρι και στις 31/12/2015 6.233.493,17
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών, εκτός των λειτουργικών δαπανών, του Τ.Π. στις 31/12/2015 1.772.790,21
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Τ.Π., εκτός των λειτουργικών δαπανών, στις 31/12/2015 7.356.720,00
Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν συντονιστής / εθνικός συντονιστής η ΟΤΔ 2007-2013
Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν εταίρος (εκτός συντονιστή) η ΟΤΔ 2007-2013 2
Αριθμός έργων διακρατικής ή διατοπικής συνεργασίας που συμμετείχε η ΟΤΔ κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 2

Μέσα από το ίδιο Πρόγραμμα η εταιρεία συμμετείχε:

  • στο Διακρατικό Πρόγραμμα με θέμα την «Γαστρονομία και Περιήγηση» συνολικού προϋπολογισμού 520.000 ευρώ και
  • στο Διατοπικό Πρόγραμμα με θέμα «Ο πολιτισμός ως μέτρο Ανάπτυξης της Νησιώτικης Ελλάδας» με συνολικό προϋπολογισμό 844.000 ευρώ.

Επίσης:

  • Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013» με τίτλο «ISCI-Innovative services to strengthen cooperation and internationalization between SMEs in the field of Agrofood industry» ως εταίρος.
  • Συμμετείχε στο Δίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», σε συνεργασία με 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας στο πλαίσιο Εκδήλωσης Διατοπικής Συνεργασίας «Νήσων Περίπλους»: Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Μέτρου 421α των Τοπικών Προγραμμάτων του Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 της Νησιωτικής Ελλάδος.

Η ANION ως μέλος του Δικτύου «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργάνωσε στο πλαίσιο της «Δράσης Β5: Δρώμενα Μουσικής στην Κέρκυρα» του έργου, ένα μουσικό εργαστήριο με τίτλο «AQUA-JAZZ: Η Τέχνη της Τζαζ και η νησιωτική μουσική παράδοση».

  • Είχε επιλεγεί ως υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2001-2013 συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, όπου υποστήριξε την υλοποίηση 50 επενδύσεων στα Ιόνια Νησιά συνολικής Δημόσιας Δαπάνης περίπου 10 εκατ ευρώ. Για την υλοποίηση αυτού του έργου είχε δημιουργηθεί υποκατάστημα της ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα.
Α/Α Τίτλος Προγράμματος Περιφερειακή Ενότητα Ταμείο Χρονική Περίοδος
1 Άξονας 3 ΠΑΑ 2007-2003 Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Ζακύνθου ΕΓΤΑΑ 2007-2003
2 Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2003 Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER Κέρκυρας ΕΓΤΑΑ 2007-2013
3 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλία 2007-2013 Κέρκυρας ΕΤΠΑ 2007-2013
4 Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER 2014-2020 Κέρκυρας, Λευκάδας ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ 2014-2020

Μελέτες

Στο πλαίσιο υλοποίησης της K.Π. Leader + η ΑΓΡΟΚ Α.Ε. προχώρησε στη σύνταξη 3 σημαντικών μελετών για την Κέρκυρα.

  1. Η πρώτη μελέτη «Προσδιορισμός Διαδρομών Αγροτικού τουρισμού» αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Νομό.
  2. Η δεύτερη μελέτη «Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Νομού Κέρκυρας» αφορά στη σύνταξη για πρώτη φορά στο Νομό ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για τον Τουρισμό.
  3. Η τρίτη μελέτη «Δημιουργία δικτύου ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters εξετάζει την κατάσταση του πρωτογενή τομέα της Κέρκυρας και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη δικτύωση των επιχειρήσεων αυτών.

Επικοινωνήστε με την ΑΝΙΟΝ!

Επικοινωνία