Μετοχολόγιο ΑΝΙΟΝ

Α/Α Φορέας Ποσοστό Συμμετοχής
1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25,37%
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25,47%
3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18,35%
4 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13,58%
5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 5,52%
6 ΠΕΔΙΝ 9,43%
7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,33%
8 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,22%
9 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕ 0,06%
10 ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΚΑΛ/ΚΟΣ ΑΘΛ/ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ε.Κ.Α.Ο.Κ.) "Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ" 0,44%
11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,04%
12 ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΤΡΙΤΗ 0,19%
Σύνολο 100,00%

Επικοινωνήστε με την ΑΝΙΟΝ!

Επικοινωνία