Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Ειρήνη Κακαρούγκα Στέλεχος 2013 1. Financial Accounting (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηών και Epsilon net AE)
2. Πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο 2009)
2 Ναταλία Βλάχου Στέλεχος 2020 Πολιτικός Μηχανικός – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3 Ασπασία Μπένου Στέλεχος 2022 Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμικο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 1994
4 Αλέξανδρος Πσισπιρίγκος Στέλεχος 2015 Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
5 Ερρίκος Κρεμόνας Στέλεχος 2020 1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2000
2. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ. 2004
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2010
6 Ευτυχία Παγκράτη Στέλεχος 2021 Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
7 Θεόδωρος Παπαβλασόπουλος Συντονιστής 2021 Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών
8 Ιωάννης Κοντός Στέλεχος 2020 Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής
9 Χρήστος Λούβρος Στέλεχος 2023 Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
10 Μαρία Αρμενιάκου Στέλεχος 2000 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε με την ΑΝΙΟΝ!

Επικοινωνία