Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ  «Ανιόν» διοργανώνει την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 στις 10.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας στο Νέο Λιμάνι συνάντηση στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον».

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με τη συμμετοχή  22 συνολικά συμβαλλόμενων παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ Αλιείας της χώρας και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

 

Κύριος στόχος του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου.

 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως εισηγητές διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και εκπρόσωποι από ενώσεις που σχετίζονται με τον τομέα του περιβάλλοντος, της ιχθυολογίας και της αλιείας συμβάλλοντας -μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών, επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων- στη διάδοση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.

 

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από τα Τ.Π. CLLD LEADER της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

Πρόσκληση-Στρογγυλής-Τράπεζας

Αφίσα-Στρογγυλής-Τράπεζας