Στο πλαίσιο του ∆ιαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας, με τίτλο “Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία”, η ΑΝΙΟΝ – Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ, διοργάνωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματική εκδήλωση την περασμένη Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 στις 17.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας.

Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες παρουσίασαν και συζήτησαν σημαντικά θέματα σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, τη ρύπανση των θαλασσών και τις τουριστικές προκλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Θαλάσσιας & Παράκτιας Βιοποικιλότητας, Βασίλης Γεροβασιλείου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, ανέλυσε την κατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο Ιόνιο Πέλαγος, επισημαίνοντας απειλές και προκλήσεις.

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννης Κλαδάς, εστίασε στο πρόβλημα της ρύπανσης των θαλασσών, αναλύοντας τις πηγές όπως οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα βαρέα μέταλλα, τα τοξικά ιχνοστοιχεία και ο ευτροφισμός, με ειδικές αναφορές στη Μεσόγειο.

Ο Χαράλαμπος Δημητριάδης από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής στη Ζάκυνθο, ανέδειξε τον ρόλο των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης των αλιευτικών πόρων.

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γιάννης Σπιλάνης, εστίασε στις τουριστικές προκλήσεις στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων και τον ρόλο των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Μουτόπουλος αναφέρθηκε στις συνεργατικές δράσεις στις αλιευτικές δραστηριότητες.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Πάνος Βαρούχας, χαιρέτησε την εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ευαισθητοποίηση και την κοινοποίηση των ζητημάτων που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία στην περιοχή των Ιονίων Νήσων, θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη βιωσιμότητα του Τουρισμού στον τόπο μας.

 

Κύριος στόχος του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου.