Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ  «Ανιόν» διοργανώνει την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 στις 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας στο Νέο Λιμάνι Θεματική Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο «Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές & Ανθρώπινη Δραστηριότητα » (Αλιεία Τουρισμός).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με τη συμμετοχή  22 συνολικά συμβαλλόμενων παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ Αλιείας της χώρας και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

 

Κύριος στόχος του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου.

 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως εισηγητές διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και ειδικοί στο αντικείμενο επιστήμονες. Θα κληθούν επίσης εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με τον τομέα του περιβάλλοντος, της ιχθυολογίας και της αλιείας συμβάλλοντας με τις απόψεις τους στη διάδοση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.

 

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από τα Τ.Π. CLLD LEADER της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ