3η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


2η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης "Προμήθεια εξοπλισμού εστιατορίου"

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια επιτόπιας Επαλήθευσης…


1η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


1η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ SUPER MARKET»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


2η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


2η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


2η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


2η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ LA161-0477148»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


1η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…


1η Συγκρότηση Οργάνου Επαλήθευσης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ »

Σύσταση Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης για την διενέργεια: Επιτόπιας Επαλήθευσης…